CÓRDOBA – BALNEARIA

Oferta superdestacada - Muy buen precio - Financiación

  • Ubicación: BALNEARIA, CORDOBA
  • Email: [email protected]
  • Teléfono: (011) 1553429808 / whatsApp +54 11-44917084
  • Operacion: venta
  • Aptitud: ganadero
  • Hectareas: 266
1030-5165
VENTA – 266 HAS – GANADERAS
BALNEARIA – CÓRDOBA
Muy buen precio – Financiación